Zpátky na
    Anglie & Man 2008


Back to
    England & Man 2008
napsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Parní železnice na ostrovu Man


Manx Steam Railway

Rozchod / Gauge : 914 mm / 3 feet
Délka / Length : 24.6 km / 15.3 miles
Založeno / Built : 1873
Výchozí bod / Start point : Douglas, Isle of Man
Souřadnice / Position : N54°8'52" W4°29'9"
http://www.iomguide.com
     

Ostrov Man byl před sto lety doslova protkán sítí nejrůznějších přibližovadel - parní železnice, koňské a elektrické tramvaje, omnibusy, pozemní lanovky, kabelová tramvaj a pohyblivé pásy s křesly. Dodnes zůstala jen část tramvají a parní železnice mezi Douglasem a Port Erinem.

In the end of 18th century the Isle of Man was overfilled of the various transportations - steam railroad, horse and electric trams, omnibuses, funiculars, cable tramway, moving pavement with chairs! Only part of tramways and steam train between Douglas and Port Erin are survived into present days.

     

Stroje i vozy jsou ve srovnání s normální železnicí malé a velikosti vozidel odpovídají i roztomilé mostečky a další stavbičky.

The engines and carriages are small compated to normaly railroad. Other property of railroad as bridges and buildings are small too.

     

Lokomotivy jsou všechny jednoho typu 2-4-0 se šikmo uloženými vnějšími válci a vnitřními rozvody. Vagóny jsou pro evropana opět nezvyklé, mají oddělená kupé a přístup je pouze zvenku.

All locomotives are 2-4-0 tender with oblique placed cylinders and inside mains. The carriages looks strange for continental eye. They have separated coupé and entrance to coupé is from platform only.

     

Všeobecně mne překvapila péče, kterou strojníci svým strojům věnují. Podotýkám, že ty naleštěné krasavice jsou v denním provozu, hoblují trať tam a zpátky každou hodinu. Přesto na nich nenajdete smítko.

I was fascinated by the care witch engineers give to his machines. Note this glossy/polished up beauty locos works every day on the track, every hour ride back and forth.

 

Videoklip v rozlišení 320x240 bodů, tahá se z YouTube. Videoklip ve formátu AVI v plné kvalitě je ke stažení níže. Klikněte na ikonu kamery.
 

Video in 320x240 pixel. It's downloaded from YouTube. If you want video in full quality click to camera picture lower.
Videoklip v plné velikosti a kvalitě. Pozor, velký soubor!
Video in full size and quality. Attention, big file!.
720x576 pixels, codec XviD, 111 MByte.