Zpátky na
    Anglie & Man 2008


Back to
    England & Man 2008
napsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Electrická tramway na ostrově Man


The Manx Electric tramway

Rozchod / Gauge : 914 mm / 3 feet
Délka / Length : 28 km / 17.5 miles
Založeno / Built : 1893
Výchozí bod / Start point : Douglas, Isle of Man
Souřadnice / Position : N54°10'2" W4°27'38"
http://www.iombusandrail.info
     

Ostrov Man byl na přelomu 19. a 20. století kuchyní dopravních inženýrů a vizionářů. Elektrická tramvaj je tady z doby, kdy se u nás začínalo experimentovat s koňskou a uvažovat o parní tramvaji. Je neuvěřitelné, že původní stroje jsou pořád funkční, i když do denního provozu se pochopitelně dostanou spíše jejich mladší kolegyně.

Isle of Man was center of the traffic engeneers and visionaries on the end of 19th century. Electric tramway was in service on this time that first experiments with horse tram are started in Czech (Austria-Ungarn in this time) territory. And this original engines are still in service even not every day of course.

     

Nácestná stanice a souprava za jízdy. Povšimněte si zatahovacích rolet pro případ padající vody.

Wayside station and set of trams on the move. Notice of retractable blind on the trailer for the raining case.

     

Interiéry jsou perfektně zpracovány a je znát, že všechny rekonstrukce jsou dělány citlivě.

The interiors are perfectly fabricated. It is evident that all reconstructions are made with high sensibility.

     

Spřáhla nejsou příliš robustní, takže občas přijde ke slovu i pojistný řetěz. Ten se pravda asi roztrhne, ale předtím zabrzdí vlečný vůz a pomocí ozubeného hřebenu a rohatky brzdu zajistí. Slovy Nicka Cartera : "Jak primitivní, ale jak účinné".

The coupler isn't too robust that sometimes safety chain have to work. Before the chain is broken it pull toothed belt and activate brake. The ratch fix the toothed belt and the brake work permanently. How primitive but how effective.

     

Tramvaje pohání silných 550 Voltů stejnosměrných. Ty jsou dopraveny do vozu pomocí kulatých měděných vodičů a kladky. Drátová křižovatka bývá umístěna o pár metrů dál než kolejová, takže tramvaj si sběrač sama přetáhne na správnou stranu. A když to nefunguje, vykloní se průvodčí z vozu a lankem kladku usměrní (to jsem viděl na vlastní oči). Žádný problém.

The trams are driven by strong 550 DC Volts thru copper wire and pulley. The wire switch is placed a few yards forward then rail switch, so the tramway move pulley to correct side itself. And if it don't works, the conductor move pulley handy by rope. No problem.

     

Původní klikotoče neboli odborně kontroléry. Ruční kliková brzda, pedál na zemi je k píšťale (!) na stlačený vzduch. Brzdič pro pneumatickou brzdu a kladka. Na zařízení jsou už ty roky znát, jednou nás dokonce překvapil řidič s gumovými izolačními rukavicemi. Asi to trochu kope . A co na to Inspektorát bezpečnosti práce? Na Manu není, tam žijou jen rozumní lidi.

The original controller, handle brake and foot pedal for pressure air powered whistle. Air-brake valve. The power supply pulley. All devices are very old and looks like old :-). Once we saw the driver with rubber insulating gloves. Probably electricity are kicking . And what safety inspection says? Nothing. They are not on the Man. Only inteligent people live on the Isle of Man.

     

Na konečné jsou dvě kolejové spojky, motorový vůz se odpojí, přejede na druhou kolej a vlečňák k němu dožduchají Maníci ručně. A ještě se při tom tvářili, jako že je to baví! Asi nemají odbory. Slovo Maník jsme vytvořili pro občany ostrova Man mužského pohlaví. Pro ženy to pak byla Manka.

There are two traction bonds on the terminus. The driving car ran to second rail and the trailer was pushed by hand of Manx man. And they put smile on a look! Probably they don't have the labour unions.

     

Když jsme pronikli do vozovny, místo vyhazovu jsme obdrželi oranžové vesty a přání, ať se nám tu líbí. Jiný kraj, jiný mrav. A taky se nám líbilo. Našli jsme i elektrický vůz s číslem 1 z roku 1893 a na něm petrolejovou návěstní svítilnu a klasický kontrolér.

We visited the depot too. We found smiled man and received the orange-coloured jacket and wish to enjoy. And we enjoy it. We found electric car No1 from 1893 year, the kerosene signal light and classic controller.

     

V dílně byl k vidění opravovaný kontrolér, vyvázaný podvozek a rekonstruovaná skříň. Prostě něco pro drážní archeology.

We saw repairing controller, dismounted boodie and repairing frame on the shed. Simply good to see for railroad archeologist.

 

Videoklip v rozlišení 320x240 bodů, tahá se z YouTube. Videoklip ve formátu AVI v plné kvalitě je ke stažení níže. Klikněte na ikonu kamery.
 

Video in 320x240 pixel. It's downloaded from YouTube. If you want video in full quality click to camera picture lower.
Videoklip v plné velikosti a kvalitě. Pozor, velký soubor!
Video in full size and quality. Attention, big file!.
720x576 pixels, codec XviD, 142 MByte.