Zpátky na
    Anglie & Man 2008


Back to
    England & Man 2008
napsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Národní železniční muzeum York


National Railroad Museum York

Souřadnice / Position : N53°57'37" W1°5'49"
http://www.nrm.org.uk
   

Britské železniční muzeum je velkolepě přebudované a rozšířené depo v Yorku. Hned za dveřmi na nás vykoukl Iron Duke, rychlíková lokomotiva stavěná v letech 1846-1855 pro Great Western. Původně byla stavěna jako 2-2-2, ale brzo byla konstrukce pro klidnější chod změněna na 4-2-2. Na trati mezi Londýnem a Exeterem dosahovala na rozchodu 2134mm maximální rychlosti 130km/h a průměr na 200km dlouhou trasu byl 88km/h. Kam se hrabe Pendolíno po stopadesáti letech!

The National Railroad Museum is magnificent rebuild depot in York. After entrance we saw the Iron Duke, express locomotive used in 1846-1855 years by Great Western. It was originally build as 2-2-2 but early was rebulded to 4-2-2 for quiter run. It was running betweem London and Exeter at 7 feet gauge with maximal speed 80mph and average speed 53mph at 130 miles long stage!

     

Hned vedle je dvojitá lokomotiva systemu Farlie. Má dva kotle, dva otočné podvozky a dva stroje. Jen topič byl jeden a tak se něco naházel. Kotle jsou přiražené k sobě, takže topič byl vpravo a fíra vlevo a kotle mezi nimi.

The doubled loco system Farlie was fast beside. It has two identical boilers, two turning boogies and two engines. But fireman was only one so he must work very hard. Boilers are placed back to back without space so that fireman stay on first side and driver on opposite side.

     

V muzeu je spousta strojů a vozů v původní, víceméně nezměněné podobě. Je to nádherný pohled.

Many engines and vaggons in more or less unmodified state are in museum. It's splendid look.

     

Některé lokomotivy jsou přístupné i odspodu, je to poučný pohled.

Some of locos are accessible from bottom, it's very didactic.

   
     

Modlou všech železničních fandů je samozřejmě pramáti všech lokomotiv - Stephensonova Rocket, tady jako replika z roku 1934. Vítězstvím u Rainhillu roku 1829 dokázala přednosti železnice a nastartovala tak její překotný vývoj. George Stepenson zde poprvé použil prvky moderních lokomotiv - skříňový kotel, žárnice a zvýšení tahu dmychavkou. Dosahovala rychlosti 20km/h se zátěží 13 tun a 45km/h bez zátěže.

The Stephensons Rocket is idol of all railroad enthusiast. It is progenitress of all locomotives, here as replica from 1934 year. The Rocket won in the Rainhill Trials in 1829 year and demonstrated advantage of railroad and started fast railroad expansion. George Stephenson here used first time modern loco elements - firebox, multi-tubular boiler, blast pipe. The Rocket reach speed 12 miles per hour while hauling 13 tons and 29 miles per hour running light.

     

Ve stejném roce jako Rocket byla postavena tato lokomotiva Agenoria, jako poslední podle starého designu. V detailech je krásně vidět temování (utěsnění nýtovaného spoje rozklepáním) kotle.

This loco Agenoria was built in the same yeat as Rocket but as last loco in old design. The setting up (hammer out plates for good sealing of riveted joint) is good looking at pictures.

     

V další hale jsme nalezli nákladní lokomotivu č.3, používanou v letech 1848 až 1898 u Furness Railway pro dopravu železné rudy a břidlice. K typickému umístění válců uvnitř rámu vedlo konstruktéry menší ochlazování válců (a tím úspora paliva) a klidnější chod tehdejších krátkých lokomotiv. Tuto koncepci opustili angličtí konstruktéři až kolem roku 1900, kdy zvítězila snadnější konstrukce a údržba vnějšího uspořádání.

We found the freight loco no. 3 in next hall. It was used between 1848 and 1898 year by Furness Railway tfor delivery of iron ore and slate. The cylinders are placed between frame for smaller cooling (and thereby coal saving) and more smooth running of short engines. This conception of English engineers maintained to 1900 year. In this time they incline to European standard - outside cylinders and outside mains for easier maitenence and construction.

     

Pro vyšší třídu bylo třeba nejen měkce vypolstrovaných vozů, ale taky vozů na přepravu kočárů. Prostě taková malá RoLa. Aby nepřišli zkrátka ani fandové modelů, je přístupný i depozitář s několika stovkami modelů různé kvality.

For high society it was necessary not only bolstered sead but also waggons for the coach. The depository with thousands models is accessible too for public. Some models are with very high quality.

 

Videoklip v rozlišení 320x240 bodů, tahá se z YouTube. Videoklip ve formátu AVI v plné kvalitě je ke stažení níže. Klikněte na ikonu kamery.
 

Video in 320x240 pixel. It's downloaded from YouTube. If you want video in full quality click to camera picture lower.
Videoklip v plné velikosti a kvalitě. Pozor, velký soubor!
Video in full size and quality. Attention, big file!.
720x576 pixels, codec XviD, 47 MByte.