Zpátky na
    Anglie & Man 2008


Back to
    England & Man 2008
napsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Midland Railway


Midland Railway

Rozchod / Gauge : 1435 mm / standard
Délka / Length : 4.5 km / 3 miles
Založeno / Built : 1840 Provoz ukončen / Closed : 1947
Otevřeno jako muzeum / Reopened : 1982
Výchozí bod / Starting point : Butterley, England
Souřadnice / Position : N53°3'47" W1°24'4"
www.midlandrailwaycentre.co.uk

Velká a s velkým nasazením rekonstruovaná expozice - kus normálněrozchodné dráhy s provozem parních vlaků, bývalé dílny s velkým množstvím zachráněných lokomotiv, vozů, průmyslových lokomotiv, dieselových továrních strojů i autobusů.

It was great and with big effort restored exposition - a part of standatd gauge railway with operated steam trains, former loco workshop with huge steam locos, carriages, wagons, industrial locos, diesel factory engines and buses.

     

Z nástupní stanice Butterley nás do muzea v Sandvick Junction dovezla pára 4-6-0 s ventilovými rozvody poháněnými kloubovou hřídelí. Sezení ve vozech bylo poněkud stísněné, protože sedadla jsou jako u nás (2 osoby, ulička, 2 osoby), ale šířka vozů je o téměř půl metru menší. Angličani holt v době královny Viktorie nebyli tak korpulentní.

The 4-6-0 steam loco with cock valve gear took us from Butterley station to the museum in Sandvik Junction. The sitting in carriages was a bit depressed because the seats are in England simmilar as Europe (2 seats-corridor-2 seats) but widthness of car is almost half of meter smaller. The English people was not too fat in Victorian age.

     

Hned na nádraží se producírovalo několik roztopených krasavic a na vedlejší koleji tiše čekala na rekonstrukci řada pro nás exotických vagónů.

We saw a few steamed beauty on the station and on the near rail many wagons stood to restoration. They looked a bit exotic for my European eyes.

     

V sousedním depu jsme našli vystavenou soupravu s královským jídelním vozem, královským spacím vozem a rovněž královskou lokomotivou. .

We found the train with queen dinning-car, queen sleeping-car and queen locomotive too at near depot.

     

V další hale nás čekaly špeky - kola s dřevěnou výplní, luxusní vagóny pro dostihové šanpióny a poštovní vůz se zařízením pro zachytávání pošty za jízdy.

Another perfect things waited for us in next hall - rail wheels with wooden filler, luxury wagons for horse race champions and mail van with mailbag catch device.

     

Následovaly pozůstatky uhelné dráhy z roku 1808, klasický anglický hitlák a sbírka nákladních vozů.

Near we found rest of the coal railroad from 1808 year, classic UK caboose and a lot of goods wagons.

     

V další hale nás uvítaly těžké výbuchy stacionárních spalovacích strojů. Původně poháněly dílny a továrny, které odvrhly zastaralé parní stroje a těžce modernizovaly .

We went beyond and heard heavy explosions of stationary diesel engines. They originaly drove shops and factories witch reject obsolete steam engines and hardly modernised .

     

Na závěr ještě něco průmyslovek 600mm, historických autobusů, lokomobil, strojů, ... Prostě normální den v Anglii.

And at the end - a few 2 feet industrial locos, historic buses, locomobiles, engines, etc. Simply the usual day in Great Britany.

 

Videoklip v rozlišení 320x240 bodů, tahá se z YouTube. Videoklip ve formátu AVI v plné kvalitě je ke stažení níže. Klikněte na ikonu kamery.
 

Video in 320x240 pixel. It's downloaded from YouTube. If you want video in full quality click to camera picture lower.
Videoklip v plné velikosti a kvalitě. Pozor, velký soubor!
Video in full size and quality. Attention, big file!.
720x576 pixels, codec XviD, 108 MByte.